Vật tư tiêu hao

  • Filters
Bình dẫn lưu ngực Sinapi

Cho việc bài suất các chất lỏng từ các khoang trung thất và màng phổi trong các thiết lập hậu phẫu thuật hoặc chấn thương ƯU ĐIỂM Van Scheffler và bầu hút bài suất...

Ống truyền dịch T-7108

Dây truyền dịch đo lường thể tích 110ml

Model: T-7108

Túi thu nước tiểu U-7208

Túi thu nước tiểu nhỏ

Model: U-7208

Dùng cho trẻ em

Bộ đặt thông đại tràng G-7305

Bộ mở đại tràng qua da

Model: G-7305