Thiết bị nội soi

  • Filters
Colpo - 99LED
Manufacturer: Sounmed

Phóng đại 5 lần
Đèn LED 80W
Vận hành đơn giản và nhanh chóng
Thị kính 450

ns
Manufacturer: KFI

Dụng cụ phẩu thuật

 

ns1
Manufacturer: KFI

Dụng cụ phẩu thuật nội soi

 

 


 

COLPO-VD
Manufacturer: Sounmed

Soi cổ tử cung kỹ thuật số 
Đèn LED 60W
Vận hành dễ dàng và nhanh chóng
Cơ cấu đứng