Sub Categories

  • Filters
960
Manufacturer: Sunostik

Dễ sử dụng Màng hình LCD lớn,được kiểm soát thông qua PC,máy trạm Elisa Chế độ rung có thể điều chỉnh,cho phép pha trộn tốt hơn và cho kết quả đáng tin cậy Dung lượng...

SBA - 733 Plus
Manufacturer: Sunostik

Tính năng kĩ thuật Hệ thống mở bao gồm chương trình và chất phản ứng Hệ thống giám sát theo dõi thời gian thực.Biểu đồ phản ứng có thể in Chương trình kiểm tra chất...

Sunmatik 6020
Manufacturer: Sunostik

Chức năng hệ thống Loại :Hoàn toàn tự động,phân tích sinh hóa truy cập ngẫu nhiên Công suất: 200 xét nghiệm/giờ và lên đến 280 xét nghiệm/giờ với ISE (tùy chọn) Chế...

Sunmatik 9050
Manufacturer: Sunostik

Thông số kĩ thuật 400 xét nghiệm/giờ và 800 xét nghiệm với ISE. Bước sóng đo: 340 đến 800nm,12 bước sóng không đổi. Chế độ xét nghiệm: Điểm cuối,đọc động học,thời...