Máy điện tim

  • Filters
ECG - 8112
Manufacturer: Szosen

Thiết kế gọn nhẹ Màn hình LCD 5.7 inch Thu nhận cùng lúc 12 đạo trình Tự động đo và phân tích Công nghệ cách ly kỹ thuật số được sử dụng để giảm thiểu tối...

8130_f.1
Manufacturer: Szosen

Điện tim 3 kênh ECG - 8130 Thiết kế gọn nhẹ Thu nhận cùng lúc 12 đạo trình Tự động đo và phân tích Công nghệ cách ly kỹ thuật số được sử dụng để giảm thiểu...

ECG - 8130a
Manufacturer: Szosen

Thiết kế gọn nhẹ Màn hình LCD 3.8 inch Thu nhận cùng lúc 12 đạo trình Tự động đo và phân tích Công nghệ cách ly kỹ thuật số được sử dụng để giảm thiểu tối...

8160
Manufacturer: Szosen

Máy điện tim 6 kênh ECG-8160 không chỉ cung cấp in nhiệt bình thường mà còn hỗ trợ các giải pháp in ấn bên ngoài. Sản phẩm có thể được sử dụng trong bệnh viện, phòng...