Giường bệnh nhân

  • Filters
1 2

Giường bệnh nhân 7 tư thế Model: UPL-17100   Tiêu chuẩn chất lượng: ISO,CE Tính năng sản phẩm:       Giường điện bệnh nhân ICU đa chức năng.       Kích thước:...

3.2

Giường bệnh nhân 5 tư thế Model: UPL-15100   Năm sản xuất: 2014/ Mới 100% Tiêu chuẩn chất lượng: ISO,CE Tính năng sản phẩm:       Giường điện bệnh nhân ICU 5 chức...

5.1

Giường bệnh nhân 5 tư thế Model: UPL-15120 Hãng sản xuất: UPL/ẤN ĐỘ   Năm sản xuất: 2014/ Mới 100% Tiêu chuẩn chất lượng: ISO,CE Tính năng sản phẩm:       Giường...

7.1

Giường bệnh nhân 5 tư thế
Model: UPL-15000