Sub Categories

  • Filters
capture
Manufacturer: Epona

Một huấn luyện viên mạnh và hiệu quả Một thực tế ảo tiên tiến và trực quan để đào tạo và duy trì các kỹ năng cần thiết cho phẫu thuật xâm lấn tối thiểu trong...

box-prox
Manufacturer: Epona

Một thiết bị huấn luyện sáng tạo với nhiều khả năng đo đạc và ghi lại quá trình thao tác Phần mềm BOX-PRO X ghi lại quá trình thao tác của người sử dụng,đánh giá...

hybrid-x
Manufacturer: Epona

Người dùng có thể tập luyện ở chế độ mô phỏng thực tế ảo với các cấp độ mô phỏng thực tế ảo với các cấp độ khác nhau: cơ bản,mới vào nghề,trung cấp,cao...

vr
Manufacturer: Epona

Mô tả sản phẩm :LAP- X VR là thiết bị mô phỏng thực tế ảo sáng tạo giúp đào tạo kỹ năng vận động trong một môi trường an toàn cho các chuyên ngành phẫu thuật khác...