Sub Categories

  • Filters
digicarb4
Manufacturer: CellSonic

Tốc độ vi xử lý nhanh, thiết kế mạch điện cho độ chính xác cao và hiệu quả trong phân phối và đo lưu lượng khí CO2.Kiểm soát độc đáo và ổn định ngay trong khi bị...

digiair-4
Manufacturer: CellSonic

Tốc độ vi xử lý nhanh, thiết kế mạch điện cho độ chính xác cao và hiệu quả trong phân phối và đo lưu lượng khí CO2.Kiểm soát độc đáo và ổn định ngay trong khi bị...

cll150
Manufacturer: CellSonic

Nguồn sáng lạnh CLL150 LED là một thay thế trực tiếp cho nguồn đèn Xenon thông thường. Nguồn sáng lạnh CLL150 LED cung cấp chiếu sáng hoàn hảo cho tất cả các chuyên ngành...

xenone
Manufacturer: CellSonic

Đèn Xenon 250 Watts công suất cao Collimator quang học cho ánh sáng tối đa.Cường độ có thể thay đổi theo yêu cầu thông qua điều khiển bằng điện tử.Rất phù hợp cho tất...