Bồn rửa tay vô trùng

  • Filters
1.3

Bồn rửa tay vô trùng Model: UPL-62650 Năm sản xuất: 2014/ Mới 100% Tiêu chuẩn chất lượng: ISO,CE Tính năng sản phẩm:       Kích thước 2150x650x1700 mm.       Loại...

capture.3

Bồn rửa tay vô trùng Model: UPL-62600 Năm sản xuất: 2014/ Mới 100% Tiêu chuẩn chất lượng: ISO,CE Tính năng sản phẩm:       Kích thước 1650x650x800/1100 mm.       Loại...

1.4

Bồn rửa tay vô trùng Model: AFa ABS-SERIES Hãng sản xuất: AFa INDUSTRIES MED LTD/ĐÀI LOAN Năm sản xuất: 2013/ Mới 100% Tiêu chuẩn chất lượng: ISO,CE Tính năng sản phẩm:      ...